Πρέπει να μένει τεχνογνωσία στη χώρα από τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας

Ενδιαφέρουσα η επένδυση της Microsoft σε Data centers στην Ελλάδα.

Ακόμη καλύτερη θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, αν δεν γινόταν στην Αθήνα αλλά πιο αποκεντρωμένα, όπως π.χ. στην Πάτρα (αν αυτό ήταν εφικτό δικτυακά για τέτοιου είδους επένδυση).

Το σημαντικό είναι ότι γίνεται η αρχή, ώστε και άλλες εταιρείες υψηλής Τεχνολογίας να δουν ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πόλο καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Επίσης, θα ήταν καλό να συνδεθούν τέτοιες επενδύσεις υψηλής Τεχνολογίας με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα. Θα μπορούσε για παράδειγμα η Microsoft αντί να κάνει αυτές τις εκπαιδεύσεις σε ψηφιακές δεξιότητες να χρηματοδοτήσει τη φοίτηση σε ένα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε σχέση με Cloud Computing. Αυτό θα δημιουργούσε εξειδικευμένα στελέχη που στη συνέχεια θα βοηθούσαν τη χώρα σε σχέση με το Cloud.

Το θέμα είναι να μένει τεχνογνωσία στη χώρα από τέτοιες επενδύσεις.

Είναι φανερό πάντως πως ο τομέας όπου μπορούν να γίνουν άμεσες επενδύσεις με μεγάλη προστιθέμενη αξία στη χώρα μας είναι κυρίως αυτός της υψηλής Τεχνολογίας. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε.

Εδώ το δελτίο τύπου της Microsoft.