Πρόταση: Πως θα φέρουμε γιατρούς στην Κεφαλονιά ενισχύοντας την εκπαίδευση τους

Το θέμα του Νοσοκομείου μας είναι και πάλι στην επικαιρότητα. Έλλειψη γιατρών, προβλήματα στην υποστήριξη του Τουρισμού αλλά κυρίως διαχρονικές λειτουργικές αδυναμίες και έλλειψη ΜΕΘ. Το βασικό θέμα πάντοτε είναι η έλλειψη γιατρών.

Προσπαθούμε διαχρονικά να λύσουμε το πρόβλημα αυτό με επιπλέον παροχές και κίνητρα στους γιατρούς που θα έλθουν στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η τακτική δεν έχει αποτελέσματα. Αποδεικνύεται άλλωστε από τη συνεχή μείωση των γιατρών στο Νοσοκομείο.

Ίσως πρέπει να ψάξουμε άλλους τρόπους για να φέρουμε γιατρούς στο Νοσοκομείο μας. Λύσεις που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και μπορούν να εφαρμοσθούν ιδανικά σε νησιά με Πανεπιστημιακά Τμήματα, όπως η Κεφαλονιά.

Τέτοιες λύσεις είναι:

  1. Η ενίσχυση των γιατρών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
  2. Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών στην Κεφαλονιά

Λύση 1

Μπορεί να δημιουργηθούν υποτροφίες για Κεφαλονίτες φοιτητές που σπουδάζουν Ιατρική. Οι υποτροφίες αυτές θα ενισχύουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με ένα σημαντικό ποσό και αυτοί θα έχουν μόνο μία υποχρέωση: να υπηρετούν στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη για ένα προκαθορισμένο διάστημα στην αρχή της καριέρας τους. Με σωστό προγραμματισμό, αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε φοιτητές που δεν είναι Κεφαλονίτες αλλά θέλουν να έλθουν στην Κεφαλονιά.

Η λύση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότεροι Κεφαλονίτες να προσπαθούν να γίνουν γιατροί και το νησί μας να έχει (μεσοπρόθεσμα) επάρκεια σε γιατρούς. Προφανώς όλο αυτό θέλει προγραμματισμό και υπομονή. Αν ξεκινούσε τώρα, σε 3-4 χρόνια θα είχαμε τους πρώτους γιατρούς του προγράμματος στο Νοσοκομείο μας.

Λύση 2

Μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην Κεφαλονιά σε συνεργασία με κάποια μεγάλη Ιατρική Σχολή σχετικά με μια εξειδίκευση της Ιατρικής. Όλοι οι γιατροί που θα σπουδάζουν σε αυτό το Μεταπτυχιακό για 2 έτη θα μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα στο Νοσοκομείο. Το πρόγραμμα θα είναι δωρεάν για όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που θα δουλεύουν στο Νοσοκομείο (προφανώς θα δουλεύουν στο Νοσοκομείο με κανονικό μισθό – δεν υπονοώ ανταλλαγή σπουδών με εργασία).

Ενίσχυση της Εκπαίδευσης λοιπόν αντί για (ή σε συνδυασμό με) κίνητρα υπηρέτησης στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η πρόταση αυτή δεν λύνει όλα τα θέματα άμεσα. Απαιτείται ταυτόχρονα αύξηση των μισθών των γιατρών, ενίσχυση των Νοσοκομείων κτλ. Όμως, είναι μια λύση που ταυτόχρονα βοηθάει τα παιδιά μας να σπουδάσουν και ταυτόχρονα δίνει μια μεσοπρόθεσμη λύση στη μείωση των γιατρών του Νοσοκομείου μας.

Η ίδια πρόταση μπορεί να ισχύσει και για την Ιθάκη αλλά και για Νοσηλευτές.